Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2022 13:13:06
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 4, kterou zadavatel vydává na základě písemných dotazů od dodavatelů.
V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. dubna 2022 do 11:00 h.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._4.pdf (579.34 KB)
- Příloha č. 1 -soupis stavebních prací rev_4.xlsx (496.87 KB)