Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2022 10:01:54
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace". Jedná se o uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na plnění v délce 24 měsíců.

V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky-dešťovka.pdf (502.44 KB)