Veřejná zakázka: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1147
Systémové číslo: P22V00000065
Evidenční číslo zadavatele: VZ/029/2022
Datum zahájení: 16.05.2022
Nabídku podat do: 31.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací a poskytování služeb spojených s opravami a údržbou dešťové a drenážní kanalizace a jejího příslušenství ve správním území města Česká Lípa podle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis stavebních prací), který je přílohou č. 1 výzvy.

Účelem plnění předmětu VZ je komplexní, systematická a periodická péče o systém dešťové a drenážní kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění za celou dobu účinnosti Rámcové smlouvy o dílo (tj. 2 roky) je uveden v příloze č. 1 výzvy - v Soupisu stavebních prací. Skutečné množství požadovaných činností se bude řídit potřebou zadavatele, a to na základě jeho písemných pokynů předávaných dodavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa;

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky