Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2022 17:47:41
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

VZD3


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._3.pdf (436.22 KB)
- Příloha č. 1 upravený návrh SoD.docx (115.64 KB)