Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2022 13:36:26
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

VZD 4


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._4.pdf (297.54 KB)
- Příloha č. 1 upravený návrh SoD.pdf (473.72 KB)
- Příloha č. 2 - úpravy PD.7z (1.82 MB)
- Příloha č. 3 - Soupis prací k ocenění - oprava 2..xlsx (3.21 MB)
- Příloha č. 4 IG posouzení-koupaliště Dubice-2008.pdf (25.18 MB)