Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2022 14:44:01
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zpracování Změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa.
V případě Vašeho zájmu jsou kompletní zadávací dokumentace pro každou z částí VZ uveřejněny na profilu zadavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný zbytek dne.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (598.43 KB)