Veřejná zakázka: Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1162
Systémové číslo: P22V00000080
Evidenční číslo zadavatele: VZ/020/2022
Datum zahájení: 27.06.2022
Nabídku podat do: 11.08.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Změny územního plánu navrhnou úpravy základní koncepce rozvoje území obce, stanoví požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných opatření, požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územních studií, a vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části, a to na:
1. část VZ - „Zpracování změny č. 8 územního plánu Česká Lípa“
2. část VZ - „Zpracování změny č. 10 územního plánu Česká Lípa“
Každý účastník může podat nabídku na obě části VZ nebo jen na jednu libovolnou část této VZ.
Rozsah a obsah předmětu VZ je rozdělen do následujících fází
1. část VZ - „Zpracování změny č. 8 územního plánu Česká Lípa“ (dále jen ZUP 8)
• Fáze 1 – Zpracování návrhu ZUP 8 pro společné projednání
• Fáze 2 – Zpracování návrhu ZUP 8 pro veřejné projednání
• Fáze 3 – Upravení návrhu ZUP 8 po veřejném projednání
• Fáze 4 – Zpracování úplného znění (právní stav) po vydání ZUP 8 Česká Lípa

2. část VZ - „Zpracování změny č. 10 územního plánu Česká Lípa“ (dále jen ZUP 10)
• Fáze 1 – Zpracování návrhu ZUP 10 pro společné projednání,
• Fáze 2 – Zpracování návrhu ZUP 10 pro veřejné projednání,
• Fáze 3 – Upravení návrhu ZUP 10 po veřejném projednání,
• Fáze 4 – Zpracování úplného znění (právní stav) po vydání ZUP 10 Česká
Lípa.
Jednotlivé fáze plnění jsou podrobně popsány v návrzích smluv o dílo – pro 1. část VZ a 8.2 této výzvy – pro 2. část VZ.

Zadavatel požaduje, aby účastník složil jistotu
• pokud podává nabídku pouze na 1. část VZ ve výši 6 000 Kč;
• pokud podává nabídku pouze na 2. část VZ ve výši 6 000 Kč,
• pokud podává nabídku na obě části VZ ve výši 12 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa;
b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz;
c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy