Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2022 13:35:33
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace č. 1, které zadavatel vydává na základě obdržených písemných dotazů.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_a_úprava_zadávací_dokumentace_č._1.pdf (444.11 KB)
- Příloha č. 8.1 - UPRAVENÝ Návrh SoD_ZUP 8_rev.1.pdf (395.05 KB)
- Příloha č. 8.2 - UPRAVENÝ Návrh SoD_ZUP10_rev.1.pdf (395.66 KB)