Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování změn č. 8 a 10 územního plánu Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2022 09:15:09
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh, které zadavatel vydává na základě obdržených písemných dotazů.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_a_úprava_zadávací_dokumentace_č._2.pdf (497.73 KB)
- Příloha č. 1.1 - Upravený Návrh zadání změny c. 8 CL.pdf (303.23 KB)
- Příloha č. 2.1 - UPRAVENÝ Harmonogram provádění prací ZUP 8.xlsx (12.27 KB)
- Příloha č. 2.2 - UPRAVENÝ Harmonogram provádění prací ZUP 10.xlsx (12.28 KB)