Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2022 10:58:31
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1, které zadavatel vydává na základě dotazu dodavatele.

Děkuji za spolupráci.


Přílohy
- signed_Vysvětlení_a_změna_ZD_č._1.pdf (559.58 KB)
- Příloha č.1 - Opravený soupis stavebních prací.xlsx (33.86 KB)
- Příloha č. 2 - Opravený návrh rámcové smlouvy o dílo.pdf (341.98 KB)