Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava a údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 12:29:51
Předmět Změna zadávací dokumentace č.3

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám Změnu zadávací dokumentace č. 3, kterou zadavatel vydává.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Litresitsová Šárka
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Změna_ZD_č._3.pdf (341.62 KB)
- Příloha č.1 - Opravený soupis stavebních prací č.3.xlsx (35.03 KB)