Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2022 08:51:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, které zadavatel vydává na základě písemných dotazů, které obdržel dne 18.8.2022 od dodavatele.

S pozdravem
Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení__zadávací_dokumentace_č.3.pdf (536.29 KB)