Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa - projektová příprava
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2022 13:46:19
Předmět Úprava zadávací dokumentace č. 4

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasílám Úpravu zadávací dokumentace č.4, kterou zadavatel vydává. V souvislosti s uvedenou změnou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 1. prosince 2022 do 11:00 h.

S přáním příjemného dne

Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Úprava_ZD_č._4.pdf (423.85 KB)
- Upravený rozpis nabidkove ceny dle UZD č.4.xlsx (20.05 KB)