Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2022 09:31:43
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem

Martina Hofmanová - referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení_a_doplnění_zadávací_dokumentace_č._1_sign.pdf (719.46 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Opravený Ceník oprav VO.xlsx (16.97 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Opravený Ceník provizorních rozvodů NN a elektřiny.xls (46.00 KB)
- Příloha č. 10 ZD - Opravený Návrh rámcové smlouvy.pdf (389.88 KB)