Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Azylový dům města Česká Lípa - dodávka vybavení
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 14:29:43
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 3

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace č. 3 včetně aktualizované přílohy č. 1.1. výzvy, které zadavatel vydává na základě písemných dotazů dodavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení_a_úprava_zadávací_dokumentace_č._3_sign.pdf (515.26 KB)
- UPRAVENÁ Příloha č. 1.1 VERZE 2- Rozpis ceny a specifikace výrobků - 1. část VZ nábytek.xlsx (15.63 KB)