Veřejná zakázka: Azylový dům města Česká Lípa - dodávka vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1211
Systémové číslo: P23V00000008
Evidenční číslo zadavatele: VZ/006/2023
Datum zahájení: 10.02.2023
Nabídku podat do: 28.02.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Azylový dům města Česká Lípa - dodávka vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž (instalace) vybavení do nově budovaného Azylového domu pro rodiny s dětmi v České Lípě, a to dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1.1 a č. 1.2 výzvy k podání nabídky - Rozpisy cen a specifikace výrobků.

Rozdělení předmětu VZ:
Předmět VZ je rozdělen na 2 části, které budou hodnoceny samostatně. Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu libovolnou část veřejné zakázky.
1.část VZ – Nábytek
2.část VZ - Elektrospotřebiče

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši:
8 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 1.část VZ
2 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 2.část VZ
10 000 Kč – pokud podává nabídku na obě části VZ

Více výzva k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
jedním z uvedených způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa - více informací o úřední době na webových stránkách města www.mucl.cz

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy