Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Azylový dům města Česká Lípa - dodávka vybavení
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2023 10:44:33
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace č. 1 včetně upravené přílohy č. 1.1. výzvy - Rozpis ceny a specifikace výrobků - 1. část VZ - nábytek. Tento dokument zadavatel vydává na základě písemného dotazu dodavatele.

Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení_a_úprava_zadávací_dokumentace_č._1_sign.pdf (532.42 KB)
- UPRAVENÁ Příloha č. 1.1 - Rozpis ceny a specifikace výrobků - 1. část VZ nábytek.xlsx (15.26 KB)