Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2023 14:11:19
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 2

Změna zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek do 5.6.2023 do 12:00 h.


Přílohy
- Změna_ZD_č._2.OK_sign.pdf (625.97 KB)
- Příloha č. 1 - upravené 07-Př7 – Technické parametry, silniční svítidlo_Česká Lípa 2023.xlsx (14.64 KB)