Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2023 12:51:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. V případě Vašeho zájmu o účast v zadávacím řízení zpracujte a podejte nabídku dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

S pozdravem,

Martina Hofmanová


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (681.61 KB)