Veřejná zakázka: Údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1245
Systémové číslo: P23V00000042
Evidenční číslo zadavatele: VZ/026/2023
Datum zahájení: 12.05.2023
Nabídku podat do: 30.05.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba komunikací ve správní oblasti města Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací při údržbě místních a účelových komunikací včetně příslušenství v majetku města Česká Lípa a dále údržbu a instalaci vodorovného a svislého dopravního značení ve správní oblasti města v rozsahu a dle podmínek uvedených v této výzvě a jejích přílohách.
Předmětem údržby komunikací budou následující stavební práce:
1) Údržba a drobné opravy komunikací a veřejných prostranství včetně
příslušenství, zejména
- výtluků, prasklin, propadů a dalších drobných poškození v asfaltových
souvrstvích
- dlážděných povrchů a doplňování chybějících prvků dlažby v chodnících,
dlážděných vozovkách a ostatních dlážděných plochách, z kamenné
nebo betonové dlažby
- poškozených „součástí a příslušenství“ podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích
- chodníků, vozovek a ostatních zpevněných ploch vyvolaných spoluprací
se správci podzemních sítí
- zábradlí, řetězů a jiných zařízení pro zajištění bezpečnosti silničního
provozu
- ořez zeleně, která zakrývá dopravní značení na komunikacích, zejména v
křižovatkách

2) Vodorovné a svislé dopravní značení, zejména
- obnova poškozeného či realizace nového svislého dopravního značení
- dodávka a instalace přechodného dopravního značení
- obnova či realizace nového vodorovného dopravního značení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz) nebo v listinné podobě na podatelnu MěÚ Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č.p. 2 Česká Lípa

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky