Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti správce stavby při rekonstrukci Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2024 14:19:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že budete mít zájem o účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle podmínek zadávací dokumentace.

S pozdravem
Martina Hofmanová


Přílohy
- 33717-2024_Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (469.39 KB)