Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2015
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Informační systém školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 07.05.2014 14:00
Dodávka kancelářských potřeb
podlimitní Zadáno 31.01.2014
Dodávka kancelářských potřeb pro město a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 29.01.2014
Zajištění nepřetržitého chodu vrátnice v Domě s pečovatelskou službou a Domově pro seniory LADA, včetně zajištění ostrahy objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2013
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 11.12.2013
Odvoz a odstranění ostatního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 22.08.2013
Služby mobilního operátora
podlimitní Zadáno 01.03.2013
Služby mobilního operátora 1
podlimitní Zadáno 10.07.2012 26.07.2012 12:00
Svoz a likvidace odpadu
nadlimitní Zadáno 02.04.2012 19.06.2012 11:00
Zajištění servisních prohlídek plynových spotřebičů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2012
Dodávka plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2010
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016