Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
podlimitní Zadáno 19.07.2017 19.07.2017 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh, nad 630 MWh a nad 630 MWh s postupnou fixací ceny pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
nadlimitní Zadáno 19.07.2017
Stavební úpravy přízemí BD Komenského - Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 29.06.2017 10:00
Vytvoření a dodávka nového elektronického systému spisové služby pro město Česká Lípa.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 09.03.2017 09:00
Dodávka a servis osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.02.2017 17.02.2017 10:00
Cyklostezka Dubice – II. etapa – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 26.09.2016 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
podlimitní Zadáno 01.08.2016
ISMP - rozšíření agendového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
výměna plynových kotlů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016 02.06.2016 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016 02.06.2016 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro město Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 01.06.2016
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace za rok 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016
Přístavba a stavební úpravy Domu humanity č.p. 931 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 14.06.2016 11:00
Nákup výstroje pro strážníky Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2016 17.05.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016