Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2021
nadlimitní Zadáno 06.04.2020
Údržba dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury v České Lípě
nadlimitní Zadáno 23.01.2020 02.03.2020 13:00
Zachycení a čištění dešťové vody v prostoru MěÚ č.p. 2 a č.p. 8
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 17.02.2020 11:00
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2019 31.01.2020 13:00
Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká Lípa-Stará Lípa
podlimitní Zadáno 12.11.2019 03.12.2019 13:00
KD Crystal – rekonstrukce vstupu a sociálního zařízení – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 06.11.2019 16:00
Servisní oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky JENBACHER JMS 208
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 11.10.2019 15:00
Správa a údržba silniční světelné signalizace v majetku města Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 23.09.2019 11:00
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa- 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 12.08.2019 12:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 15:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 11:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 11:00
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 10:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 11:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
nadlimitní Zadáno 03.06.2019 03.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016