Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 17.05.2018 11:00
Rozšíření veřejného osvětlení a nasvícení přechodů pro chodce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 24.04.2018 11:00
Dodávka užitkového vozidla pro p.o. Kultura Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2018 02.03.2018 13:00
Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.
nadlimitní Zadáno 06.02.2018 12.03.2018 13:00
Opravy komunikací technologií SILKOT
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 08.12.2017 11:00
Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 22.11.2017 11:00
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek
nadlimitní Zadáno 31.08.2017 06.03.2018 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh, nad 630 MWh a nad 630 MWh s postupnou fixací ceny pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
podlimitní Zadáno 20.07.2017 20.07.2017 14:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh s postupnou fixací ceny pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
nadlimitní Zadáno 20.07.2017
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 20.07.2017 20.07.2017 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
podlimitní Zadáno 19.07.2017 19.07.2017 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh, nad 630 MWh a nad 630 MWh s postupnou fixací ceny pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
nadlimitní Zadáno 19.07.2017
Stavební úpravy přízemí BD Komenského - Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 29.06.2017 10:00
Vytvoření a dodávka nového elektronického systému spisové služby pro město Česká Lípa.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 09.03.2017 09:00
Dodávka a servis osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.02.2017 17.02.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016