Veřejná zakázka: Splašková kanalizace Stará Lada - projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1030
Systémové číslo: P21V00000074
Evidenční číslo zadavatele: VZ/028/2021
Datum zahájení: 22.07.2021
Nabídku podat do: 16.08.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Splašková kanalizace Stará Lada - projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení průzkumů, zpracování návrhu odkanalizování řešené lokality, zpracování projektové dokumentace kanalizačních řadů pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro územní řízení pro 90 přípojek (veřejné části), zpracování dokumentace pro provedení stavby ke kanalizačním řadům a veřejným částem přípojek, provedení inženýrské činnosti při zajištění vydání společného územního a stavebního povolení ke kanalizačním řadům a územního rozhodnutí k veřejným částem přípojek, zajištění součinnosti při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Splašková kanalizace Stará Lada“ dle podmínek uvedených ve Výzvě a jejich přílohách.

Jistota za nabídku ve výši 30.000,- Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky