Veřejná zakázka: Oprava komunikací technologií SILKOT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1079
Systémové číslo: P21V00000123
Evidenční číslo zadavatele: VZ/059/2021
Datum zahájení: 30.11.2021
Nabídku podat do: 16.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava komunikací technologií SILKOT
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující opravy výtluků na komunikacích o minimálních rozměrech 1000 x 1200 mm technologií hloubkové aktivace asfaltového pojiva systémem ITHR (dále jen SILKOT). S jedním vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová smlouva o dílo na 4 roky. Plnění bude probíhat na základě dílčích pokynů dle skutečné potřeby města a nepřesáhne rozsah stanovený ve výzvě a jejích přílohách.

Předpokládaný rozsah opravy výtluků na komunikacích je zadavatelem stanoven
na 8 000 m2 za celou dobu účinnosti rámcové smlouvy o dílo, tj. za 4 roky.

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.
Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa - více informací o úřední době na
webových stránkách města www.mucl.cz

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky