Veřejná zakázka: Azylový dům města Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1064
Systémové číslo: P21V00000108
Evidenční číslo zadavatele: VZ/052/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010749
Datum zahájení: 22.11.2021
Nabídku podat do: 28.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Azylový dům města Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na přístavbě Domu humanity v Dubické ul. čp. 931, v České Lípě dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Přístavba a stavební úpravy Domu humanity Dubická č.p. 931“ vyhotovené firmou DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec v 10/2019, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Přístavba Domu humanity zahrnuje novostavbu nového samostatně stojícího dvoupodlažního objektu v areálu včetně jeho napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009057.

V souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel požaduje jistotu ve výši 400 000 Kč.

Zadavatel neplánuje uskutečnit prohlídku místa plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 353 384 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky