Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 01.03.2022
Zajištění služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 28.02.2022 10:00
Zajištění služeb a prací spojených s tiskem Městských novin od února 2022 do 31.12.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 07.02.2022 09:00
Nákup nového klavíru do Malého sálu ZUŠ pro účely výuky a představení žáků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 11.01.2022 11:00
Pronájem syntetického venkovního kluziště a mantinelů
nadlimitní Zadáno 04.01.2022 04.01.2022 14:00
Poskytování poštovních služeb
nadlimitní Zadáno 10.12.2021 15.12.2021 10:00
Oprava komunikací technologií SILKOT
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 16.12.2021 11:00
Zajištění nástrojů eIDAS pro potřebu MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 29.11.2021 15:00
Azylový dům města Česká Lípa
podlimitní Zadáno 22.11.2021 28.12.2021 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2022 - 2024
podlimitní Zadáno 03.11.2021 24.11.2021 12:00
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022-2024ee
podlimitní Zadáno 03.11.2021
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024 Ev. číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022 - 011033
podlimitní Zadáno 03.11.2021
Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
podlimitní Zadávání 03.11.2021
1. Nákup kancelářských potřeb pro Město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace v letech 2022 - 2024
nadlimitní Zadáno 03.11.2021
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 20.08.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016