Veřejná zakázka: Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1136
Systémové číslo: P22V00000054
Evidenční číslo zadavatele: VZ/026/2022
Datum zahájení: 02.05.2022
Nabídku podat do: 19.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v České Lípě - 2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, které budou hodnoceny samostatně. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny tři části nebo jen na jednu či na dvě libovolné části veřejné zakázky.
1.část VZ – Dětské hřiště sídliště Špičák, ulice Hradecká
2.část VZ - Dětské hřiště horní dvůr Lada
3. část VZ- Dětské hřiště sídliště Sever, ulice Zoubkova

Popis předmětu VZ:
Předmětem 1. části VZ je dodávka a montáž (instalace) 4 typů herních prvků dle technické specifikace, která je přílohou č. 1.1 výzvy, na dětském hřišti na sídlišti Špičák, v ulici Hradecká, Česká Lípa. Součástí předmětu 1. části VZ je provedení dopadových ploch ke dvou typům herních prvků z kačírku.

Předmětem 2. části VZ je dodávka a montáž (instalace) 5 typů herních prvků dle technické specifikace, která je přílohou č. 1.2 výzvy, na dětském hřišti horní dvůr Lada, Česká Lípa. Součástí předmětu 2. části VZ je provedení dopadových ploch ke dvou typům herních prvků z kačírku.

Předmětem 3. části VZ je dodávka a montáž (instalace) 4 typů herních prvků dle technické specifikace, která je přílohou č. 1.3 výzvy, na dětském hřišti na sídlišti Sever, v ulici Zoubkova, Česká Lípa. Součástí předmětu 3. části VZ je provedení dopadových ploch k jednomu typu herního prvku z kačírku.

Zadavatel neplánuje prohlídku míst plnění. Jednotlivá místa plnění jsou veřejnosti volně přístupná a případný zájemce si je může prohlédnout samostatně.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši:
4 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 1.část VZ
4 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 2.část VZ
4 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 3.část VZ
Pokud podává na více částí VZ je výše jistoty součtem jistot na jednotlivé části VZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 743 801 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,470 36 Česká Lípa;

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2,470 36 Česká Lípa;

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy