Veřejná zakázka: Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1175
Systémové číslo: P22V00000093
Evidenční číslo zadavatele: VZ/058/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.07.2022
Nabídku podat do: 22.08.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce pro zhotovení díla „Skatepark
v ul. Purkyňova, Česká Lípa“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností U/U Studio s.r.o., Křišťanova 1638/12, Praha 3, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Stavba sportovního areálu zahrnuje novostavbu monolitického betonového skateparku, postaveného technologií stříkaného betonu. Součástí sportovního areálu bude i areál pro parkourové skákání a jeho napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dále bude areál obsahovat chodníky, objekt pergoly, objekt sociálního zázemí vč. přípojek inženýrských sítí, pobytové schody, vegetační úpravy, veřejné osvětlení, mobiliář a odvodnění celého areálu vč. retenční nádrže.

Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

V souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel požaduje jistotu ve výši 300 000 Kč.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 379 542 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků