Veřejná zakázka: 1. část VZ – Oprava střechy na hlavním objektu MŠ Eliášova, Česká Lípa II. etapa

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1231
Jedná se o část veřejné zakázky: Oprava střech na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě

Název a popis předmětu

  • Název: 1. část VZ – Oprava střechy na hlavním objektu MŠ Eliášova, Česká Lípa II. etapa

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části VZ jsou stavební práce zahrnující opravu střechy na hlavním objektu MŠ Eliášova, Česká Lípa – II. etapa dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projektovým ateliérem
KL-PLAN s.r.o., Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor.


Předpokládaná hodnota

  • 2 340 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Česká Lípa

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy