Veřejná zakázka: Oprava střech na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1225
Systémové číslo: P23V00000022
Evidenční číslo zadavatele: VZ/013/2023
Datum zahájení: 24.03.2023
Nabídku podat do: 13.04.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střech na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou opravy střech na školských objektech. Stavební práce zahrnují výměnu střešní krytiny včetně oplechování klempířských prvků (prostupy, střešní výlezy atd.), odvodnění bude provedeno nadstřešními žlaby včetně okapových svodů, opravy komínových těles a výměny hromosvodní soustavy. V rámci opravy bude provedena výměna poškozených dřevěných části krovu a plošného bednění. Stávající střešní krytina z alukrytových šablon bude nahrazena velkoformátovou falcovanou krytinou.

Předmět VZ je rozdělen do dvou samostatných částí, a to na:
1. část VZ – Oprava střechy na hlavním objektu MŠ Eliášova, Česká Lípa II. etapa
2. část VZ – Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa - II. etapa

Každá z částí VZ bude hodnocena a posuzována samostatně. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu libovolnou část VZ.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu:
podá-li nabídku na 1. část VZ - ve výši 40 000 Kč
podá-li nabídku na 2. část VZ - ve výši 40 000 Kč
podá-li nabídku na obě části VZ - ve výši 80 000 Kč

Zadavatel neplánuje prohlídku míst plnění, z tohoto důvodu je součástí zadávací dokumentace fotodokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 640 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G.Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy