Veřejná zakázka: 2. část VZ – Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa - II. etapa

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1232
Jedná se o část veřejné zakázky: Oprava střech na objektech ZŠ a MŠ v České Lípě

Název a popis předmětu

  • Název: 2. část VZ – Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa - II. etapa

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. části VZ jsou stavební práce zahrnující opravu střechy ZŠ Pátova, Česká Lípa, II. etapa dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované ANTA.CT s.r.o., Masarykova 542/18, 460 01 Liberec.


Předpokládaná hodnota

  • 2 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Česká Lípa

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky