Veřejná zakázka: Výměna oken v ZŠ a MŠ Jižní - pavilon U2, jižní stěna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1285
Systémové číslo: P23V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 053/2023
Datum zahájení: 05.09.2023
Nabídku podat do: 19.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken v ZŠ a MŠ Jižní - pavilon U2, jižní stěna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně oken v pavilonu U2 v objektu ZŠ a MŠ Jižní, dle projektové dokumentace „ZŠ Jižní – výměna oken, pavilon U2 – jižní strana", zpracované Petrem Kubišem, Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 08353301, ČKAIT 0501169.

Stavební práce zahrnují demontáž stávajících dřevěných oken, výrobu a montáž plastových oken včetně žaluzií, demontáž stávajících meziokenních vložek a jejich vyzdění včetně zateplení. Dále je součástí plnění dodávka a montáž vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet a také výmalba.

Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se uskuteční:
11.09.2023 od 14:00 hodin
Sraz účastníků je před vchodem ZŠ Jižní, na adrese Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty
ve výši 20 000Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 039 307 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G.Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky