Veřejná zakázka: Plán regeneace sídlišť Střelnice, Sever a Lada v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 831
Systémové číslo: P19V00000105
Evidenční číslo zadavatele: VZ/044/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 07.01.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plán regeneace sídlišť Střelnice, Sever a Lada v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Plánu regenerace sídlišť Střelnice, Sever a Lada v České Lípě o výměře 57,5 ha s aktivním zapojením veřejnosti a dotčených subjektů, který bude zpracován za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, v součinnosti s objednatelem a v souladu s postupy dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Obsah předmětu díla je stanoven a podrobně rozepsán v příloze č. 1 ZD – Požadavky objednatele na zpracování Plánu regenerace.

Rozsah předmětu díla je členěn do tří fází následovně:
Fáze 1 a) Analýza řešeného území
b) Zapojení obyvatel a dotčených subjektů
Fáze 2 a) Zpracování Konceptu plánu regenerace
b) Seznámení obyvatel a dotčených subjektů s konceptem
plánu regenerace
Fáze 3 a) Dopracování plánu regenerace
b) Projednání zpracovaného plánu regenerace
b1) Projednání plánu regenerace s objednatelem
b2) Projednání plánu regenerace v Zastupitelstvu města
Česká Lípa
b3) Prezentace schváleného plánu regenerace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků