Veřejná zakázka: Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro akce pořádané městem a jeho p.o. v období 2020-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 867
Systémové číslo: P20V00000012
Evidenční číslo zadavatele: VZ/014/2020
Datum zahájení: 16.04.2020
Nabídku podat do: 06.05.2020 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro akce pořádané městem a jeho p.o. v období 2020-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zahrnujících zajištění krátkodobých dodávek elektřiny v místě konání kulturních, společenských a jiných akcí pořádaných městem Česká Lípa a jeho příspěvkovými organizacemi. Jedná se o zajištění přípojných míst, instalaci kabelových rozvodů a zásuvkových rozvaděčů, jejich montáže a následné demontáže, provedení revize a předání revizní zprávy. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění přítomnosti elektrikáře po dobu trvání každé z akcí.
Služby a s nimi spojené dodávky, které souvisejí s realizací předmětu veřejné zakázky, jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 1 výzvy – Specifikaci jednotkových cen. V této příloze je také uveden zadavatelem předpokládaný rozsah těchto služeb a dodávek na jednu největší akci. Součástí této specifikace není předpokládaná spotřeba elektrické energie.
Zadavatel na základě výsledku tohoto zadávacího řízení uzavře s vybraným dodavatelem rámcovou smlouvu o dílo.
Zadavatel předpokládá, že v době trvání této rámcové smlouvy o dílo, bude pořádat cca 8 akcí v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 výzvy a cca 20 menších akcí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v listinné podobě poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka čp. 1, 470 36 Česká Lípa, osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka čp. 2 , 470 36 Česká Lípa - POZOR !!! DO ODVOLÁNÍ PODATELNA OTEVŘENA PRO OSOBNÍHO PODÁNÍ PROTI AUTENTICKÉMU POTVRZENÍ POUZE PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 h a STŘEDA 13:00 - 16:00 h
nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky