Veřejná zakázka: Cyklostezka "Lípa - Bor na kole" - 1. etapa (Č.Lípa - Pihel) - projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 878
Systémové číslo: P20V00000023
Evidenční číslo zadavatele: VZ/017/2020
Datum zahájení: 07.05.2020
Nabídku podat do: 29.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka "Lípa - Bor na kole" - 1. etapa (Č.Lípa - Pihel) - projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování třístupňové projektové dokumentace na stavbu 1. etapy nové cyklostezky „Lípa – Bor na kole“ z České Lípy do Pihelu, včetně zajištění inženýrské činnosti
pro vydání společného povolení stavby, součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby a provádění autorského dozoru v průběhu provádění stavby.

Rozsah a obsah předmětu zakázky je rozdělen do sedmi fází:
Fáze 1.: Provedení průzkumů (geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický průzkum lokality)
Fáze 2.: Zpracování návrhu trasy
Fáze 3.: Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby
Fáze 4.: Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby
Fáze 5.: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
Fáze 6.: Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení stavby
Fáze 7.: Zajištění autorského dozoru při provádění stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v listinné podobě poštou na adresu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka čp. 1, 470 36 Česká Lípa,

osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka čp. 2 , 470 36 Česká Lípa - POZOR !!! DO ODVOLÁNÍ PODATELNA OTEVŘENA PRO OSOBNÍHO PODÁNÍ PROTI AUTENTICKÉMU POTVRZENÍ POUZE PONDĚLÍ 8:00-11:30 h a STŘEDA 12:30-17:00 h

nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky