Veřejná zakázka: Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa včetně zajištění následného servisu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 956
Systémové číslo: P20V00000101
Evidenční číslo zadavatele: VZ/059/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009733
Datum zahájení: 21.12.2020
Nabídku podat do: 29.01.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce MaR v budově Sportareálu Česká Lípa včetně zajištění následného servisu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zahrnujících rekonstrukci v příloze č. 1 ZD specifikovaného systému měření a regulace instalovaného v objektu Sportareálu (dále jen sytém MaR), na adrese Barvířská ul., čp. 2960, Česká Lípa, tj. část díla A (dále jen rekonstrukce MaR) a v zajištění následného servisu systému MaR dodaného v rámci části díla A (dále jen následný servis), způsobem a v rozsahu stanoveném v ZD, tj. část díla B.
Rozsah a obsah předmětu díla je podrobně stanoven v příloze č. 1 ZD – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla.

Rekonstrukcí MaR (částí díla A) se pro účely ZD rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a činností specifikovaných v příloze č. 1 ZD a v čl. 2, odst. 2.4 smlouvy o dílo, která je přílohou č. 5 ZD, a to včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení rekonstrukce MaR.

Následný servis (část díla B), který zahrnuje záruční servis, monitoring dodaného systému MaR, zajištění servisní podpory, pravidelný preventivní servis a mimořádné servisní zásahy, bude prováděn v rozsahu a způsobem specifikovaným v příloze č. 1 ZD – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla.

Výše požadované jistoty za nabídku ve smyslu § 41 zákona ve výši 70 000 Kč.

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky