Veřejná zakázka: Výměna osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká čp. 2855, Česká Lípa - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 964
Systémové číslo: P21V00000008
Evidenční číslo zadavatele: VZ/004/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020110
Datum zahájení: 09.03.2021
Nabídku podat do: 12.04.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna osobních výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká čp. 2855, Česká Lípa - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
Část díla A
a) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi pro vydání stavebního povolení;

b) zabezpečení inženýrské činnosti (stanoviska dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci) včetně vydání stavebního povolení s nabytím účinnosti;

c) výměna tří osobních trakčních výtahů s původním označením TOV 250/0,7 s těmito parametry: nosnost 250 kg, jmenovitá rychlost 0,7m/s, zdvih 11,2m, počet stanic 5/5, včetně souvisejících prací s jejich zprovozněním. Součástí stavebních úprav bude elektroinstalace od hlavního vypínače ve strojovně výtahu včetně přívodného kabelu s napojením v rozvaděči). Nové osobní výtahy, které nahradí původní budou mít minimální nosnost 360 kg a šířka dveří bude přizpůsobena pro používání vozíčkářů.

d) zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby.

Část díla B
a) následná 10-letá servisní činnost, která zahrnuje záruční servis a pozáruční servis, zejména havarijní servis, provádění odborných prohlídek výtahů, odborných zkoušek výtahů apod.

Zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Výše požadované jistoty za nabídku ve smyslu § 41 zákona ve výši 60 000 Kč.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky