Veřejná zakázka: Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 970
Systémové číslo: P21V00000014
Evidenční číslo zadavatele: VZ/016/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2021
Nabídku podat do: 05.05.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do čtyř částí:
1. část VZ – Výměna oken ZŠ Partyzánská, 2. etapa
2. část VZ – Výměna oken ZŠ a MŠ Jižní - pavilon MV
3. část VZ – Výměna oken ZŠ Školní – tělocvičny
4. část VZ – Výměna oken ZŠ Dr. M. Tyrše, 1. etapa

Předmětem 1. části veřejné zakázky (dále jen „část VZ“) jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Výměna oken ZŠ Partyzánská, 2. etapa“, tzn. demontáž stávajících dřevěných oken, výrobu a montáž plastových oken včetně žaluzií, dodávku a montáž vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalbu, dle projektové dokumentace – příloha č. 1.1 ZD.

Předmětem 2. části VZ jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Výměna oken ZŠ a MŠ Jižní - pavilon MV“, tzn. demontáž stávajících dřevěných oken v prostorách školky, kuchyně a skladů potravin, výrobu a montáž plastových oken, dodávku a montáž vnějších parapetních plechů. Dále také demontáž plechových dveří včetně následné dodávky a montáže nových plastových dveří včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet, dle projektové dokumentace – příloha č. 1.2 ZD.

Předmětem 3. části VZ jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Výměna oken ZŠ Školní – tělocvičny“, tzn. demontáž stávající prosklené stěny s ocelovou konstrukcí, výrobu a montáž nových oken. Nová okna jsou koncipována jako hliníková lehká obvodová stěna se zasklením z izolačního trojskla. Dále je předmětem této části VZ dodávka a montáž vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalba, dle projektové dokumentace – příloha č. 1.3 ZD.

Předmětem 4. části VZ jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Výměna oken ZŠ Dr. M. Tyrše, 1. etapa“, tzn. demontáž stávajících dřevěných oken, výrobu a montáž nových eurooken včetně žaluzií, dodávku a montáž vnitřních a vnějších parapetů včetně zednického začištění venkovních a vnitřních špalet a výmalbu, dle projektové dokumentace - příloha č. 1.4 ZD.

Zadavatel neplánuje prohlídku míst plnění. Součástí zadávací dokumentace je fotodokumentace, která tvoří přílohu č. 2.1 ZD pro 1. část VZ, přílohu č. 2.2 ZD pro 2. část VZ, přílohu 2.3 ZD pro 3. část VZ a přílohu č. 2. 4 ZD pro 4. část VZ.

Jistota za nabídku ve výši:
25 000 Kč – na 1.část VZ;
25 000 Kč – na 2.část VZ;
40 000 Kč – na 3.část VZ;
30 000 Kč – na 4.část VZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 275 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy