Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2019 12:49:34
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZD č. 1


Přílohy
- signed_Vysvětlení_ZD_č._1.pdf (335.60 KB)