Veřejná zakázka: Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 787
Systémové číslo: P19V00000061
Evidenční číslo zadavatele: VZ/029/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-021403
Datum zahájení: 25.06.2019
Nabídku podat do: 29.07.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě - projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce Jiráskova divadla“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah předmětu veřejné zakázky je stanoven a členěn následovně:

Část I.: Projektová dokumentace
a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
b) průkaz energetické náročnosti budovy novostavby pavilonu;
c) energetický štítek obálky budovy.

Část II.: Zpracování projektové dokumentace interiéru ve formě:
a) výtvarně - architektonického návrhu;
b) projektu interiéru;
c) návrhu informačního a orientačního systému.

Část III.: Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele ve formě:
a) oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr;
b) soupisu požadovaných technických podmínek dle § 89 až 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a požadavků zadavatele na zpracování dokumentace;
c) návrhu harmonogramu výstavby v týdnech;
d) součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek;
e) součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.

Část IV.: Autorský dozor stavby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky