Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2022 08:00:28
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- signed_Změna_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (289.96 KB)
- upravená Výzva k podání nabídky_rev1.pdf (338.83 KB)
- upravená příkazní smlouva.pdf (295.29 KB)