Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa - projektová příprava
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2022 08:54:18
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 2

Změna zadávací dokumentace č. 2 včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- signed_Změna_ZD_č._2.pdf (404.00 KB)
- Příloha_1_změna_ZD2_upravená_Výzva k podání nabídky.pdf (323.73 KB)
- Příloha_2_změna ZD2_upravená Zadávací dokumentace.pdf (448.17 KB)
- Příloha_3_prohlášení odpovědného projektanta.docx (22.08 KB)