Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2024 14:39:11
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 3

Změna zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Změna__ZD_č._3_sign.pdf (885.30 KB)
- Příloha č. 1 upravený soupis prací, dodávek a služeb.xlsx (1.34 MB)