Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - II. etapa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2024 17:07:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, posílám vám výzvu k podání nabídky. Pokud budete mít zájem účastnit se zadávacího řízení, zpracujte a podejte nabídku dle zadávacích podmínek.

S pozdravem

Martina Hofmanová


Přílohy
- 44046-2024_Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (480.80 KB)