Veřejná zakázka: Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1345
Systémové číslo: P24V00000027
Evidenční číslo zadavatele: VZ/015/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 23.04.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa – II. etapa SO 01P“v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Stavební práce zahrnují vybourání stávající dispozice WC, tj. příček, instalačních stěn, podlah, obkladů a dlažeb a dále oškrábání nesoudržných omítek a maleb na konstrukčním systému objektu. Součástí stavebních úprav sociálních zařízení je kompletní výměna vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací, elektroinstalace, výměna těles topení a dílčí úpravy rozvodů vytápění a vzduchotechniky. V rámci stavebních úprav budou osazeny nové dveře a zařizovací předměty a budou provedeny nové dlažby a obklady. Součástí zakázky jsou i stavební úpravy nezbytné pro splnění základních požadavků pro zřízení bezbariérových sociálních zařízení.

Jistota dle § 41 ZZVZ ve výši 110 000 Kč.


Prohlídka místa plnění se uskuteční ve čtvrtek 11.4.2024. Sraz zájemců ve 13:00 u vchodu do objektu ZŠ 28. října v České Lípě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 852 196 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy