Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa - II. etapa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2024 16:52:24
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- 50857-2024_Vysvětlení_a_úprava_zadávací_dokumentace_č._1.pdf (246.51 KB)
- Příloha - soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev1.xlsx (207.44 KB)