Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek v České Lípě
Odesílatel Karolína Bůžková
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2024 14:46:14
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Příloha č. 1 - Opravená Specifikace činností a dodávek s jednotkovými cenami DOTAZY.xlsx (15.77 KB)
- Příloha č. 2 - Opravený Návrh rámcové smlouvy o dílo DOTAZY upr. AK.doc (257.50 KB)
- Příloha č. 3 - Opravený Ceník služeb.xlsx (12.72 KB)
- Vysvětlení_a_změna_zadávací_dokumentace_č._2_sign.pdf (666.54 KB)