Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ISMP - rozšíření agendového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
výměna plynových kotlů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016 02.06.2016 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016 02.06.2016 00:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro město Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 01.06.2016
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace za rok 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016
Přístavba a stavební úpravy Domu humanity č.p. 931 - projektová příprava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 14.06.2016 11:00
Nákup výstroje pro strážníky Městské policie Česká Lípa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2016 17.05.2016 13:00
Implementace , provoz a servis cetifikovaného elektronického nástroje pro zadávání a administraci veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.03.2016 14.03.2016 14:00
"Parkoviště Českokamenická ul. Česká Lípa - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 24.03.2016 11:00
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 06.01.2016
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 01.01.2016
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 23.12.2015
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 16.12.2015
"Cyklostezka Dubice - I. etapa- zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 01.12.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016